Den kompletta handboken i produktutveckling på engelska som sålts i fler än 7.000 exemplar.

Boken är i 4-färg, A4 format och på 685 sidor. En komplett handbok för dig som arbetar med utveckling. En bok som består av flera böcker i en.

En inledande del som beskriver grundläggande begrepp och tänkesätt. Den förklarar vad kundvärde är, olika angreppsätt för att identifiera möjligheter till ökat kundvärde och hur du gör kundvärde till ett konkret och praktiskt verktyg för att leda en organisation till framgång.

 

Den delen riktar sig till alla som arbetar med utveckling i olika roller som till exempel ingenjörer, marknads- och produktchefer, projektledare samt olika typer av beslutsfattare. Den skapar en gemensam och grundläggande tankestruktur för hur man skall förhålla sig till och tänka kring utvecklingsarbete.

Den avslutande delen av boken är en konkret och handfast handbok i hur ett utvecklingsprojekt skall genomföras på ett framgångsrikt sätt.

Special erbjudande enbart för elever som läser kursen IKOT på Chalmers våren 2020.

The Value Model - How to master product development and create products ...

€60.00Price

1. Klicka på  - View Details

2. Lägg i Shopping cart

3. Checka ut och betala med kreditkort

4. Kvitto skickas till den emailadress som anges

5. Boken skickas till institutionen och kan hämtas där.

Linked In logo

Copyrigth: Value Model 2017